Gama noastră de servicii sunt furnizate de partenerii acreditaţi şi autorizaţi, indeplineşte o serie de standarde de calitate si cuprind:

1. EXECUTIVE SEARCH ŞI RECRUTARE

2. EXTERNALIZARE-PRELUARE FUNCŢII ŞI PROCESE DE MANAGEMENT AL CAPITALULUI UMAN

3. NEGOCIERE CONTRACTE DE MUNCĂ INDIVIDUALE SAU COLECTIVE, MEDIERE CONFLICTE DE MUNCĂ

4. CONSULTANŢĂ FINANCIARĂ ŞI AUDIT FINANCIAR CONTABIL

 • CONTABILITATE FINANCIARĂ PENTRU TOATE TIPURILE DE ENTITĂŢI JURIDICE (PFA, SRL, SA)

5. CONSULTANŢĂ PENTRU INTRAREA PE PIAŢĂ A INVESTITORILOR (NEW MARKET ENTRY)

SERVICII

Prin utilizarea serviciilor noastre, o mare parte din activitaţile consumatoare de timp şi energie ale Departamentului de Resurse Umane si a celorlalte departamente legate de resursele umane (financiar contabilitate si juridic) precum si a managerilor implicaţi in aceste procese, vor fi reduse la minim.  Puteţi să ne încredinţaţi părţile de:

EXECUTIVE SEARCH

 • Recrutarea & selecţia de directori(“Executive search and selection”): unul din lucrurile pe care le facem foarte bine, de vreme ce partenerii nostri au ocupat şi ei posturi de conducere de top, şi au împreună mai mult de 20 de ani de expertiză în găsirea celor mai potriviţi manageri pentru clienţii noştri.
 • Identificarea celor mai potriviţi candidaţi: folosim toate instrumentele, de la cele tradiţionale-baza de date proprie cu candidaţi, până la cele mai moderne-”social media”, “professional networking”, “business networking”, "social engeneering"; avantajul nostru comparativ cel mai puternic, până la urmă, este cunoaşterea amănunţită a pieţei de talente, urmare experienţei bogate în domeniu a partenerior firmei noastre
 • Evaluarea candidaţilor pentru posturi conducere: folosim cu succes cele mai moderne instrumente de evaluare-centre de evaluare, interviuri de competenţe, pentru a crea profilul profesional al candidaţilor; clientul are de câştigat de pe urma muncii noastre conştiincioase şi temeinice-evaluările noastre sunt obiective şi de încredere, iar clientul poate lua decizii importante pe baza lor.

RECRUTARE

 • La nivel de firmă: desfăşurăm recrutarea şi selecţia cu conştiinciozitatea unui departament intern, însă cu cheltuieli rezonabile şi cu rezultate mai bune, obţinute cu experienţa şi expertiza partenerilor seniori ai firmei
 • Pentru proiecte/programe: recrutăm-selectăm doar pentru proiectele sau programele pe care le derulaţi; aveţi de câştigat de două ori: economisiţi banii pe care i-aţi cheltui pe un specialist de recrutare angajat cu normă întreagă, care este oricum greu de găsit şi de care nu aveţi nevoie decât pe durata proiectului; obţineţi rezultatele de care aveţi nevoie, cu încadrarea în bugetul de timp şi de bani pe care vi l-aţi propus
 • Pentru fluctuaţii ale nivelului forţei de muncă: vă ajutăm să vă măriţi echipa atunci când apar fluctuaţii neaşteptate-cererea de recrutare creşte ca urmare a creşterii volumului de vânzări, sau pentru proiecte speciale de dezvoltare a afacerii
 • Externalizarea activităţii de recrutare/sourcing de candidaţi-derulăm eficient şi eficace activităţi de construire a portofoliului de candidaţi pentru anumite posturi: cercetare şi analiză de piaţă, căutare în baze de date, căutare pe reţele sociale, construire relaţia cu candidaţii

EXTERNALIZARE-PRELUARE FUNCŢII ŞI PROCESE DE MANAGEMENT AL CAPITALULUI UMAN

 • ADMINISTRARE DE PERSONAL ŞI SALARIZARE

 • EVALUAREA şi ORGANIZAREA DE CENTRE DE EVALUARE cu diverse scopuri: fuziuni şi achiziţii, insolvenţă, reducere de personal, recrutare, eficientizare procese de afaceri

 • CALCULUL NEVOILOR DE PREGĂTIRE ŞI RENTABILITATEA PREGĂTIRII PROFESIONALE A ANGAJAŢILOR (ROI)

 • GRILE SALARIALE ŞI SURVEY-URI SALARIALE

 • SISTEME LA CHEIE DE COMPENSAŢII ŞI BENEFICII

 • SONDAREA CLIMATULUI ORGANIZAŢIONAL

NEGOCIERE CONTRACTE DE MUNCĂ INDIVIDUALE SAU COLECTIVE, MEDIERE CONFLICTE DE MUNCĂ

 • Noi realizam negocierea contractelor de muncă reciproc avantajoase atât pentru angajat cât şi pentru angajator şi intocmim anexele la contractele de muncă/prestări servicii pentru dvs.
 • Conform legislaţiei în vigoare nici un conflict de muncă nu se mai poate rezolva în instanţă fără a trece iniţial prin procesul de MEDIERE

CONSULTANŢĂ FINANCIARĂ ŞI AUDIT FINANCIAR CONTABIL

 • CONTABILITATE FINANCIARĂ PENTRU TOATE TIPURILE DE ENTITĂŢI JURIDICE (PFA, SRL, SA)

 CONSULTANŢĂ PENTRU INTRAREA PE PIAŢĂ A INVESTITORILOR (NEW MARKET ENTRY)

 • studii de piaţă şi industrie